Với tiềm năng của thị trường Huế, với đà phát triển của bất động sản thì Royal Huế luôn là 1 trong những dự án đẹp nhất khu vực thành phố Huế. Vì thế chúng tôi luôn cập nhập bảng hàng kí gữi, mua bán giúp nhà đầu tư khai thác tối đa lợi nhuận tại dự án này.

Liên hệ : 0961 061 961 để kí gữi, mua bán, trao đổi thêm thông tin về dự án!!!

CẬP NHẬP BẢNG HÀNG KÍ GỮI HIỆN TẠI:

Royal Park khu B:

LKV12 – 23: Giá 3 tỷ 3 thương lượng chính chủ.

LKV12 – 36: Giá 4 tỷ 2

OTM2 – 3: Giá 6 tỷ 2 thương lượng chính chủ.

Royal Park khu C:

LKV 9 – 31: Giá 2 tỷ 9

LKV9 – 33: Giá 2 tỷ 7

LKV8 – 14: Giá 2 tỷ 8

Ngoài những sản phẩm ở trên, nếu khách hàng quan tâm đến sản phẩm khác thì liên hệ 0961 061 961 để trao đổi tiềm kiếm, hoặc kí gữi thêm sản phẩm.